• 063279891 / 06327983
 • Pon - Pet 08:00 - 16:00
 • Hunjadi Janoša BB, Zrenjanin

Tehnologija

Tehnologija

Novina u našoj TEHNOLOGIJI RECIKLAŽE- prerade i ponovne upotrebe otpadnh kompozitnih i raznih mešanih plastika i stakla je posoban postupak pripreme sirovina za preradu- homogenizaciju , poseban redosled operacija pri preradi, recepturi kombinovanja otpadnih materijala i tempertura na kojima se prerađuju.

Naša tehnologija rešava manjkavosti postojećih tehnologija reciklaže i ponovnog iskorišćenja otpadnih materijala jer nudi :

 • 1. Rešenje za preradu i ponovnu upotrebu mnogo više vrsta otpadnih mešavina, plastičnih kompozita i stakla koja su se do sada samo spaljivala ili odlagala na deponije .
 • 2. Rešenje kako smanjiti broj operacija mehaničke obrade otpadne plastike koja prethodi proizvodnji gotovog proizvoda.
 • 3. Rešenje( postupak i recepturu) mešanja otpadne plastike i stakla kako bi se ona homegenizovala na jednostavan način.
 • 4. Rešenje( postupak i recepturu) mešanja otpadne plastike i stakla kako bi se dobio široko primenljiv materijal i proizvod. Naša zelena tehnologija jedina na domaćem i međunarodnom tržištu nudi rešenje za ponovnu upotrebu velikog broja mešavina otpadnih plastika, kompozita i stakla, energetski je efikasna i za rezultat ima proizvod sa širokom lepezom primene.
 • Primena naše inovativne tehnologije predstavlja CIRKULARNU EKONOMIJU U PRAKSI

 • Termin cirkularne ekonomije često se pominje i predstavlja kao jedan od prioriteta svake razvijene privrede.
 • Medjutim, malo je pravih primera cirkularne ekonomije u praksi.Uglavnom se primenjuju segmentno i selektivno i sirovine i procesi koji su već poznati i nedovoljni da se zatvori ciklus.
 • Naša tehnologija upravo to nudi:

 • Tehnološko rešenje za ponovno iskorišćenje otpadnih materijala koji su se do sada spaljivali ili odlagali na deponije.
 • Kroz proizvodnju široko primenljivih proizvoda, dugog veka trajanja i kvaliteta koji parira i čak prevazilazi slične proizvode na tržištu proizvedenih od novih materijala